Elementem, który zapewniał utworom Panufnika jedność konstrukcyjną, była symetria i – szerzej – geometria. Wszystkie jego kompozycje zawierają szereg symetrycznych układów i odniesień, i to zarówno w zakresie formy, jak i harmonii oraz przebiegów melodycznych. Dodatkowo, począwszy od lat 1970., formę kolejnych utworów kompozytor odzwierciedlał w postaci geometrycznych diagramów, będących wizualnym przedstawieniem dzieła. Najczęściej diagramy te powstawały wcześniej niż realny materiał dźwiękowy, jeszcze na etapie prekompozycji. Wtedy właśnie szczególnie pomocna była geometria – inspirowany kształtami geometrycznych figur diagram tworzył konstrukcyjny szkielet, pomagający kompozytorowi porządkować "nuty, myśli i uczucia".

Zamiłowanie do symetrii korespondowało z wyraźną u Panufnika tendencją do ograniczania materiału muzycznego. U podstaw większości jego utworów leży jedna (niekiedy dwie) wyselekcjonowana komórka interwałowa, będąca punktem wyjścia wszystkich operacji harmonicznych i melodycznych. Komórkę tę kompozytor poddawał w toku utworu różnego rodzaju przekształceniom – transpozycjom i odbiciom, czyli zabiegom wynikającym właśnie z zasad symetrii. I jakkolwiek język muzyczny budowany w oparciu o trzydźwiękową komórkę interwałową (e-f-h) stał się podstawą konstrukcyjną kompozycji Panufnika po roku 1968, to elementy myślenia komórkowego i tendencje do ograniczania materiału muzycznego widać już w jego wczesnych kompozycjach (np. w Uwerturze tragicznej z jej czteronutowym "motywem lęku"). Z kolei początek lat 1980. przyniósł pewne rozluźnienie sztywnych reguł – począwszy od Sinfonia votiva materiał muzyczny wyznaczany przez komórkę dźwiękową łączy się z liniami kształtowanymi quasi-tonalnie, co znalazło swoje odbicie we wzbogaceniu warstwy brzmieniowej utworów.

Diagram do Sinfonia di Sfere Diagram do Sinfonia di Speranza Diagram do Sinfonia votiva  Komentarz autorski do Pentasonaty Komentarz autorski do Sinfonia misticaKomentarz autorski do Sinfonia mistica Komentarz autorski do Sinfonia mistica