1931

Piosenki kabaretowe:

1.Ach, pardon do sł. Mariana Hemara, 2. Nie chcę więcej do sł. Mariana Hemara

1933

Wariacje na fortepian [utwór zaginiony]

Suita klasyczna na kwartet smyczkowy [utwór zaginiony]

1934

Trio fortepianowe 

I.  Poco adagio - Allegro - Poco adagio, II. Largo, III. Presto 

1936

Wariacje symfoniczne na orkiestrę [utwór zaginiony]

Obrazek symfoniczny na orkiestrę [utwór zaginiony]

Mała uwertura na orkiestrę [utwór zaginiony]

Psalm symfoniczny nr 145 na cztery głosy solowe, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną do słów Jana Kochanowskiego [utwór zaginiony]

1939-40

I Symfonia [utwór zaginiony]

1940

Pięć polskich pieśni wiejskich na sopran lub chór sopranów i pięć instrumentów dętych

I. Od Zwolenia, II. Od Przysuchy, III. Od Olkusza, IV. Od Kazanowa, V. Od Janowca

1941

II Symfonia [utwór zaginiony]

1942

Uwertura tragiczna na orkiestrę 

1943-44

Cztery pieśni walki podziemnej na głos z fortepianem 

1. Niech się podniesie lud do sł. Zofii Zawadzkiej, 2. Warszawskie dzieci do sł. Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego, 3. Pieśń żołnierska do sł. Lebiediewa-Kumacza, przeł. St .R. Dobrowolski, 4. Żegnaj! do sł. Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego 

1945-46

Marsz jaworzyński na mały zespół orkiestrowy 

1947

Krąg kwintowy (12 Miniature Studies) na fortepian 

Divertimento wg Triów na smyczki Feliksa Janiewicza  

I. Allegro moderato, II. Andante, III. Allegro

Nokturn na orkiestrę 

Kołysanka na 29 instrumentów smyczkowych i dwie harfy 

1948

Sinfonia rustica na osiem instrumentów dętych i dwie orkiestry smyczkowe 

I. Con tenerezza, II. Con grazia, III. Con espressione, IV. Con vigore

1948-54

Pieśni masowe:

1. Pieśń Zjednoczonych Partii do sł. Leopolda Lewina (1948), 2. Warszawski wiatr do sł. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego (1949), 3. Pieśń zwycięstwa do sł. Stanisława Wygodzkiego (1950), 4, Pokój nad światem do sł. Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego (1951), 5. Ślubowanie młodych do sł. Władysława Broniewskiego (1952), 6. Nowy czas do sł. Jerzego Ficowskiego (1954)

1949

Suita polska (Hommage à Chopin), pięć wokaliz na sopran i fortepian

I. Andante, II. Allegretto, III. Andantino, IV. Vivo, V. Andante

1950

Suita staropolska na orkiestrę smyczkową

I. "Cenar", II. Przegrywka I, III. "Wyrwany", IV. Przegrywka II, V. "Hayduk"

1951

Koncert gotycki (Concerto in modo antico) na trąbkę, orkiestrę smyczkową, harfę i kotły

Symfonia pokoju na chór i orkiestrę symfoniczną [utwór wycofany przez kompozytora]

I. Lamentoso, II. Dramatico, III. Solenne

1952

Uwertura bohaterska na orkiestrę 

Kwintet dęty (Quintetto academico) na flet, obój, dwa klarnety i fagot 

I. Quasi Preludio, II. Tryptyk staropolski, III. Postludium

1956

Rhapsody (Rapsodia) na orkiestrę 

1957

Sinfonia elegiaca na orkiestrę 

1959

Polonia, suita orkiestrowa

I. Marsz góralski, II. Mazurek, III. Krakowiak, IV. Pieśń nadwiślańska, V. Oberek 

1961

Koncert fortepianowy

I. Entrata, II. Larghetto molto tranquillo, III. Presto molto agitato

1962

Landscape (Pejzaż), interludium na orkiestrę smyczkową 

Autumn Music (Muzyka jesieni) na orkiestrę kameralną bez skrzypiec

1963

Two Lyric Pieces dla młodych wykonawców 

I. Molto andante, cantabile, II. Andante, molto sostenuto

Sinfonia sacra na orkiestrę 

I. Wizja I - Wizja II - Wizja III, II. Hymn

1964

Song to the Virgin Mary (Pieśń do Marii Panny) na chór a cappella lub sześć głosów solowych 

1966

Hommage à Chopin, wersja na flet i małą orkiestrę smyczkową 

I. Andante, II. Allegretto, III. Andantino, IV. Vivo, V. Andante

Jagiellonian Triptych (Tryptyk jagielloński) na orkiestrę smyczkową

I. Preambulum, II. Cantio, III. Chorea polonica

1967

Katyń Epitaph (Epitafium katyńskie) na orkiestrę 

1968

Reflections na fortepian 

Universal Prayer (Modlitwa powszechna), kantata na cztery głosy solowe, trzy harfy, organy i chór mieszany 

1969

Thames Pageant, kantata dla młodych muzyków i śpiewaków 

I. Julius Caesar, II. Hymn to St. Frideswide, III. The Ghosts of London Bridge, IV. Magna Carta, V. Pope's Weeping Willows, VI. Laughing Fishes, VII. The Boat Race

1970

Miss Julie (Panna Julia), balet, na chór i orkiestrę 

1971

Koncert skrzypcowy na skrzypce i orkiestrę smyczkową 

I. Rubato, II. Adagio, III. Vivace

1972

Triangles (Trójkąty) na trzy flety i trzy wiolonczele

I. Trikona I, II. Trikona II, III. Yantra

Invocation for Peace, kantata na głosy dziecięce, dwie trąbki i dwa puzony (lub instrumenty smyczkowe i dęte drewniane) 

Fanfare for Europe na dziewięć instrumentów dętych 

Winter Solstice, kantata na głosy solowe, chór i instrumenty 

I. Mistletoe Carol, II. Chant of the Earth Mother, III. Nativity of the SO/u/N, IV. Sermon of St. Augustine, V. Hymn for the New Year 

1973

Sinfonia concertante na flet, harfę i smyczki 

I. Molto cantabile, II. Molto ritmico, III. Postscriptum

1974-75

Sinfonia di Sfere na orkiestrę 

1976

I Kwartet smyczkowy

I. Prelude, II. Transformations, III. Postlude

Love Song na mezzosopran i fortepian 

1977

Dreamscape, wokaliza na mezzosopran i fortepian 

Sinfonia mistica na orkiestrę 

1978

Metasinfonia na organy, smyczki i kotły 

1979

Concerto festivo na orkiestrę 

I. Pomposo, II. Lirico, III. Giocoso

1979-80

Concertino na kotły, perkusję i smyczki 

I. Entrata, II. Canto I, III. Intermezzo, IV. Canto II, V. Fine

1980

II Kwartet smyczkowy "Messages" 

Pean na zespół instrumentów dętych blaszanych 

1980-81

Sinfonia votiva na orkiestrę 

I. Con devozione (Andante rubato), II. Con passione (Allegro assai)

1982-83

A Procession for Peace na orkiestrę 

1983

Arbor cosmica, 12 ewokacji na 12 instrumentów smyczkowych (lub orkiestrę smyczkową) 

1984

Pentasonata na fortepian 

1985

Koncert fagotowy na fagot i orkiestrę kameralną

I. Prologo, II. Recitativo I, III. Recitativo II, IV. Aria, V. Epilogo

1986

Sinfonia di Speranza (IX Symfonia) 

1987

Song to the Virgin Mary (Pieśń do Marii Panny), wersja na sekstet smyczkowy 

Sekstet smyczkowy "Trains of Thought"

1988

X Symfonia na orkiestrę 

1989

Harmony, poemat na orkiestrę kameralną

1990

Modlitwa do Matki Boskiej Skępskiej na głos solowy lub chór unisono i organy 

III Kwartet smyczkowy "Wycinanki"

1991

Koncert wiolonczelowy 

I. Adagio, II. Vivace

Love Song, wersja na mezzosopran (lub sopran), harfę (lub fortepian) i orkiestrę smyczkową