Strony internetowe poświęcone kompozytorowi:

http://panufnik.com/

http://www.boosey.com/composer/Andrzej+Panufnik

 

Teksty źródłowe:

Andrzej Panufnik Impuls and Design in My Music Twickenham 1974

Andrzej Panufnik Composing Myself, Londyn 1987, wydania polskie: Panufnik o sobie, tłum. M. Glińska, Warszawa 1990; Panufnik. Autobiografia, tłum. M. Glińska/ B.Bolesławska-Lewandowska, Warszawa 2014

Andrzej Panufnik A Composer’s View of Life in Modern Poland , w: „The Times”, Londyn, 12 i 13.08.1954

Andrzej Panufnik La musique captive, w: „Preuves”, Nr 48, luty 1955

Andrzej Panufnik Karol Szymanowski w: „Recorded Sound”, Londyn, Nr 20, październik 1965

Andrzej Panufnik Kantaty z londyńskiej wsi, „Forum” Nr 40, 6. X. 1991

Andrzej Panufnik [o Leopoldzie Stokowskim], w: Stokowski – essays in analysis of his art, red. Edward Johnson, Londyn 1973, str. 55-57

Andrzej Panufnik [wypowiedź o Beli Bartóku} w: „Tempo” III 1981 nr 136

Altberg Emma 2 popisy absolwentów Państw. Kons. Muzycznego, w: „Ekspress Poranny” V 1936

Felicjan Szopski Popis Konserwatorium, w: „Kurier Warszawski” 18. VI 1936

ZAST. Młodzi muzycy wchodzą w świat. Popisy absolwentów Konserwatorium Muzycznego, w: „Warszawski Dziennik Narodowy” 18.VI 1936

Program VII Audycji P.T.M.W.,w: „Muzyka Współczesna. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej”, Rok I. Nr 9, 10. XII 1936

Po hitlerowskim wstrząsie i ożywczej atmosferze Paryża wybitny kompozytor Andrzej Panufnik przywozi do kraju młody zapał do twórczej pracy, w: „Wiadomości Codzienne” 22.VII 1939

Lucjan Kydryński 8 odpowiedzi Andrzeja Panufnika, w: „Od A do Z”, Kraków 13.VI 1954

Exiles From Red Poland Tell of Scarcity and Woes (Antoni Klimowicz, Andrzej Panufnik), w: „The New York Times”, 23 i 24. VIII 1954

Refugee Composer Tells Of Life in Poland Today, w: „Winnipeg Tribune”, Kanada, 28.08.1954

Refugee Polish Composer Tells of Sovier Control, w: „Winnipeg Tribune”, Kanada, 11.09.1954

Composer in exile. Lee Langley talks to the Polish composer Andrzej Panufnik whose work can be heard on Radio 3 today. w: „Arts Guardian”, 5.10.1970

Jerzy Pietrkiewicz - Andrzej Panufnik Trzy rozmowy, w: „Kultura”, Paryż  Nr 6/ 393, 1980

Composing out of the cold - Norman Lebrecht talks to the Andrzej Panufnik...w: „The Independent”, 24. II 1987

Lines of Approach: Andrzej Panufnik, pioneer of small-cell music, dramatic escape from Stallinist Poland, conductor and reluctant writer, is 75 this month. He talks to Robert Maycockw: „Classical Music”, 23. IX 1989

Sacrum Poloniae Millennium 966-1966, katalog wystawy i koncertu (Andrzej Dzierżyński i Andrzej Panufnik), Londyn 24.IX 1966

książki programowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień” z lat: ‘77, ‘78, ‘79, ‘81, ‘83, ‘85, ‘86, ‘87, ‘88, ‘89, ‘90, ‘92, ‘94, ‘96, ’97

Panufnik Memorial Concert­ (program koncertu) Queen Elizabeth Hall, Londyn 18. X 1992

Scarlett Panufnik Out of the City of Fear Londyn 1956

Tomasz Panufnik Garść wspomnień z mojego żywota (rękopis)

 

Literatura przedmiotu (wybór):

50 lat Związku Kompozytorów Polskich, Warszawa 1995

Andrzej Panufnik’s Music and Its Reception. Studies edited by Jadwiga Paja-Stach, Musica Iagellonica, Kraków 2003

A.H. Koncert Bacewiczówny, symfonia Panufnika, w: „Życie Warszawy” 10.XI 1949

Acton Charles Poland’s composer in exile, w: „The Irish Times”, 4.01.1978

Andrzej Panufnik at the ‘Warsaw Autumn’ Festival, w: „Polish Music”, 1990 Nr 4 (99)

Andrzej Panufnik wybrał wolność w Szwajcarii,w: „Dziennik Polski”, Londyn, Rok 15, Nr 168, 16.07.1954

Bolesławska Beata Panufnik, PWM Kraków 2001

Bolesławska Beata Andrzej Panufnik and the Pressures of Stalinism in Post-War Poland, w: “Tempo” (London), No. 220, April 2002

Bolesławska-Lewandowska Beata, Dzierżanowski Lech Andrzej Panufnik [CD-rom], Związek Kompozytorów Polskich, Warszawa 2009

Bolesławska-Lewandowska Beata Awangarda muzyczna w oczach Zygmunta Mycielskiego i Andrzeja Panufnika – według zachowanej korespondencji, w: Krytyka muzyczna. Teoria, historia, współczesność, Zielona Góra 2009, s. 195-200.

Bolesławska-Lewandowska Beata Andrzej Panufnik. Między emocją a intelektem [CD + DVD box], Instytut Adama Mickiewicza, Warszawa 2011

Bolesławska-Lewandowska Beata Polish Symphonies of the 1980s as Public Statements against Martial Law, w: "Musicology Today" 2011, s. 178-191

Borzęcki W. Wspaniały Program Koncertu Milenijnego w Carnegie Hall, w: „Nowy Świat”, Nowy Jork, 14.12.1966

Bristiger Michał Rozważania bez hagiografii nad twórczością Andrzeja Panufnika, w: „Przegląd Kulturalny”, Nr 10 (80) Rok III, Warszawa 11-17. III 1954

Broncell Zdzisław Ostatni koncert Panufnika, w: „Tydzień Polski”, Londyn 4.VII 1992

Broszkiewicz Jerzy O dezerterze w: „Przegląd kulturalny”, 18 VIII 1954

Burgess Anthony Scales of injustice. "Composing Myself" by Andrzej Panufnik, w: „The Observer” 2.II 1987

Christensen Duane L. Andrzej Panufnik and the Structure of the Book of Jonah: Icons, Music and Literary Art., w: „Journal of the Evangelical Theological Society”, Nr 2, VI 1985

Chute James Bassoon concerto honors a patriot, w: „The Milwaukee Journal”, 18.05.1986

Cottis Nicolas The non-existed composer, w: „Birmingham Post”, 23.11.1965

Czarna księga cenzury PRL, tom 1, Londyn 1977

Droba Krzysztof XXII Warszawska Jesień. Zamiast syntezy: Sinfonia sacra, folklor, zabawy, w: „Ruch Muzyczny”, Nr 24, 19.11.1978

Drobner Mieczysław Wspomnienia o początkach  życia muzycznego w Polsce Ludowej 1944-46, Kraków 1986

Drzewiecki Zbigniew Popisy szkolne, w: „Ilustrowany Kurier Codzienny” 23.IV 1936

East Leslie Emotional Needs, w: „Classical Music”, 28.03.1987 (recenzja IX Symf.)

Erhardt Ludwik Milczenie o sensacji, „Res Publica” 1989 Nr 2

Exodus Warszawy – ludzie i miasto po powstaniu, Warszawa 1994, t. III: Archiwalia

Fijałkowska Barbara Polityka i twórcy 1948-1959, Warszawa 1985

Ford Christopher Prayer for recognition, w: „Arts Guaridan”, 20.09.1977

French Peter Andrzej Panufnik, w: „Musical Opinion” IV 1968

Gąsiorowska Małgorzata Muzyka polska lat 1945-1955 wobec socrealizmu, w: Muzyka, słowo, sens Kraków 1994

Gąsiorowska Małgorzata Panufnik: struktura i emocja, „Ruch Muzyczny”, 21. X 1990

Głowiński Michał Pochwała bohaterskiego oportunizmu, w: „Teksty Drugie”, 1991 nr 1/2

Gwizdalanka Danuta Andrzeja Panufnika życiorys własny, w: „Ruch Muzyczny”, 1988 nr 12-16

Hall Barrie Andrzej Panufnik and his ‘Sinfonia Sacra’, w: „Tempo” Winter 1964/65, Nr 71

Hall Barrie The Proms and The Men Who Made Them, London 1981

Halski Czesław 9-ta symfonia Panufnika w: „Tydzień Polski”, 21 III 1987

Halski Czesław Kronika muzyczna [o prawykonaniu Muzyki jesieni w Londynie], w: „Wiadomości”, Londyn, 12.07.1970

Halski Czesław Kronika muzyczna [o prawykonaniu Sinfoni di Sfere w Londynie], w: „Wiadomości”, Londyn, 18.07.1976

Halski Czesław Panufnik i jego „Polonia”, w: „Wiadomości Literackie”, Londyn, 4.10.1959

Harris Robert Twickenham’s first Polish knight, w: „Richmond & Twickenham Times”, 11. I 1991

Haubenstock Roman Symfonia wiejska w: „Dziennik Literacki”, Nr 27, 3. VII 1949

Helman Zofia Muzyka na obczyźnie, w : Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, Warszawa 1992

Helman Zofia Muzyka polska między dwiema wojnami, w: „Muzyka” Nr 3, 1978

Helman Zofia Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, Kraków 1985

Historia Filmu Polskiego, t. III, Warszawa 1988

Homma Martina Composing myself – composing my style. O ‘Arbor cosmica’ Andrzeja Panufnika w: Muzyka źle obecna Warszawa 1989

Jacobson Bernard A Polish Renaissance, Londyn 1996

Jaźwińska Zofia Sukcesy muzyki polskiej w Londynie w: „Robotnik” 5.IX 1946

Kaczyński Tadeusz „Sinfonia votiva” – trzy zbliżenia, w: „Ruch Muzyczny” 1983 Nr 19

Kaczyński Tadeusz Andrzej Panufnik i jego muzyka Warszawa 1994

Kaczyński Tadeusz Czy oddajemy Panufnika Anglikom?, „Studio” VIII 1992

Kaczyński Tadeusz Inspiracje folklorem w twórczości Andrzeja Panufnika w: Inspiracje w muzyce XX wielu. Materiały z sesji naukowej ZKP, Warszawa 1993

Kaczyński Tadeusz Pozycja Panufnika w Anglii, w: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku, Warszawa 1992

Kaczyński Tadeusz Pożegnanie Andrzeja Panufnika, „Ruch Muzyczny”, 1991 Nr 25

Kaczyński Tadeusz Return of the Non-Prodigal Son, „Polish Music”, Volume 25, 1990 Nr 1-2 (96-97)

Kaczyński Tadeusz Trudny powrót, „Tygodnik Powszechny”, Nr 44, 3. XI 1996

Kennedy Michael Composer who came in from the cold, w: „The Daily Telegraph”, 2.01.91

Kenyon Nicholas Panufnik’s ‘Sinfonia mistica’, „Tempo”, Nr 124, III 1978

King-Smith Beresford Crescendo, London 1995

Knussen Oliver Panufnik’s ‘Sinfonia di Sfere’, w: „Tempo”, Nr 117, VI 1976

Kondracki Michał Nowości muzyczne na koncercie Pol. Tow. Muz. Współcz., w: „A.B.C.” XII 1936

Kopeczek-Michalska Krystyna Życie koncertowe w Warszawie w latach okupacji, w: „Muzyka” 1970 Nr 3

Lines, colours and textures. Stephen Johnson talks to conductor Mark Stephenson and bassoonist Robert Thompson., w: „Gramophone”, lipiec 1990

Lipiec-Wróblewska Agnieszka Skomponować przeszłość, w: „Tygodnik Literacki” 1991 Nr 12

Lissa Zofia, Chomiński Józef M. Zagadnienie folkloru w twórczości współczesnych kompozytorów polskich, w: „Muzyka” 1951 Nr 5-6

Łobaczewska Stefania Kraków muzyczny w: „Dziennik Literacki”, 4 XII 1949

M.P. BBC ban on Panufnik: is it political? MP asks Sir Hugh Greene, w: „The Times”, 23.04.1966

MacDonald Calum A rage for order, w: „The Listener”, 10.08.1978

MacDonald Calum O muzyce Panufnika, w: „Ruch Muzyczny”, Nr 20, 2.10.1983

MacDonald Calum Panufnik 9 and Basoon Concerto, w: „Tempo”, Nr 161/162 czerwiec/wrzesień 1987, str. 107-108

MacDonald Calum Panufnik: Violin Concerto, Sinfonia Cincertante, w: „Tempo” Nr 177, VI 1976

Machcewicz Paweł Emigracja w polityce międzynarodowej, w: Druga wielka emigracja 1945-90, t. II, Warszawa 1999

Maddock Fiona Musical devotions, w: „The Independent”, 23.IX 1989

Maklakiewicz Jan Kompozytorskie orlęta Warszawy, w: „Kurier Poranny” 11.IV 1936

Maklakiewicz Jan Nowe znakomite kompozycje, w: „Kurier Poranny” XII 1936

Maycock Robert Lines of Approach, w: „Classical Music”, 23.09.1989

Mazowiecki Bronisław Pierwsze europejskie wykonanie „Modlitwy Powszechnej” Andrzeja Panufnika, w: „Narodowiec”, Lens (Francja), 17.08.1971

Morrison Richard Sound reasons BBC’s symphonic discord w: „The Times”, Londyn 13 II 1991

Moskalukówna Anna "Kołysanka" Andrzeja Panufnika (Próba analizy kolorystycznej), w: „Ruch Muzyczny” 1949 Nr 13

Murray John First Steps at the Garden, w: „Observer”, 27.04.1980

Mycielski Zygmunt I Symfonia Panufnika, w: „Ruch Muzyczny” 1945 Nr 6

Mycielski Zygmunt Na krańcach dyscypliny (o Universal Prayer), w: „Ruch Muzyczny”, 1977 Nr 21

Mycielski Zygmunt Panufnik – 5 Pieśni Ludowych, w: „Ruch Muzyczny” 1946 Nr 17-18

Mycielski Zygmunt Utwór Andrzeja Panufnika wykonany w kraju!, w: „Zapis 5”, I 1978

Nakoniecznikoff Wanda „Impuls i forma”, w: „Głos Polski”, Buenos Aires, 27.09.1974

Nakoniecznikoff Wanda Symfonia milenijna Andrzeja Panufnika, „Głos Polski”, Buenos Aires, 21 maja 1965

Niekraszowa Stefania Andrzej Panufnik kompozytor i dyrygent. Refleksje po koncertach z udziałem Witolda Małcużyńskiego i Colin Horsleya, w: „Orzeł Biały”, Londyn, 30.10.1954

Niekraszowa Stefania Triumf polskiego kompozytora w Londynie w: „Narodowiec”, Lens (Francja), 13.12.1968

Nikolska Irina Stil sowierszennych proporcyj, „Sowietskaja Muzyka” 1991 Nr 7

Osborne Nigel Panufnik at 70, w: „Tempo”, Nr 150, wrzesień 1984, str. 2-10, wersja polska: Siedemdziesięciolecie Panufnika w: „Res Publica” 1989 nr 2

Page Tim Stirring Music from a Polish Exile, w: „New York Newsday”, 25.VI 1988

Parham Blake Sir Andrzej Panufnik: Music and Migration (praca magisterska), Uniwersytet w Adelajdzie, 2014 

Pietrkiewicz Jerzy Ostatni akord jesieni. Po śmierci Andrzeja Panufnika, w: „Przekrój” 1991

Pociej Bohdan Na powrót Andrzeja Panufnika, „Ruch Muzyczny” 1990 Nr 38

Pociej Bohdan Odejście Andrzeja Panufnika, „Tygodnik Powszechny” 1991 Nr 47

Pociej Bohdan Symfonia (13): Nowa symfonia, w: „Ruch Muzyczny”, Nr 14, 5.07.1987

Pociej Bohdan Symfonia nadziei, w: „Ruch Muzyczny”, Nr 15, 19.07.1987

Pociej Bohdan The Road to Spiritual Music, w: „Poland-Polen”, Warszawa, Nr 1/ 1984

Pociej Bohdan Wypełnienie, „Ruch Muzyczny” 1991 Nr 25

Porter Adrew Musical Events – Arboresque (o prawykonaniu Arbor cosmica), w: „The New Yorker” 10.XII 1989

Potter Tully All my childrenA Portrait of Sir Andrzej Panufnik, w: „The Musical Times”, IV 1991

Regamey Konstanty Andrzej Panufnik, w: „Kultura”, Paryż 1954 Nr 11

Reid Charles Pole Apart, w: „Punch”, 20.X 1954

Rhein John von Panufnik leads CSO with debut of his symphony (X Symfonia), w: „Chicago Tribune”, 2. II 1990

Rockwell John Get Thee Behind Me, Podium, w: „The New York Times”, 24.07.1988

Routh Francis Contemporary British Music. The twenty-five years from 1945 to 1970, Londyn 1972

Routh Francis Rediscovering the symphony, w: „Records and Recording” V 1979

Seckerson Edward From suppresion to the spheres, „Classical Music & Album Reviews”, 21. IV 1979

Siemdaj Ewa ‘Pomiędzy uczuciem a intelektem’. geneza autorefleksji muzycznej Andrzeja Panufnika, w: Muzyka polska 1945-1995, Kraków 1996

Siemdaj Ewa Andrzej Panufnik. Twórczość symfoniczna, Akademia Muzyczna w Krakowie, 2003

Siemdaj Ewa Panufnik i Lutosławski. W poszukiwaniu ideału formy, w: "Forum Muzykologiczne" 2011

Smoleńska-Zielińska Barbara "Concerto festivo" Andrzeja Panufnika, w: „Ruch Muzyczny”, 12.VIII 1990

Smoleńska-Zielińska Barbara "Koncert skrzypcowy" Andrzeja Panufnika, w: „Ruch Muzyczny”, Nr 7, 30.03.1986, str. 4-6

Stahmer Klaus Heinrich Zwischen Intuition und Gesetz, „Verlagsnachrichten” Nr 35, X 1979

Stasiak Krzysztof An Analitycal Study of the Music of Andrzej Panufnik, praca doktorska (maszynopis), Queen University, Belfast 1990

Sutcliffe James Helme Panufnik: Poland’s Musical Citizen of the World, w: „International Herald Tribune”, 27.09.1989

Szymańska-Stułka Katarzyna Idiom polski w twórczości Andrzeja Panufnika, Akademia Muzyczna im. F. Chopina, Warszawa 2006

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna Andrzej Panufnik i fletnia Marsjasza, w: „Kultura Niezależna”, Nr 65, XII 1990

Taubman Howard Troubles of a Pole, w: „The New York Times” 13. III 1955

Thomas Adrian Polish Music since Szymanowski, Cambridge 2005

Tomaszewski Mieczysław Sonorystyczna ekspresywność i alegoryczny symbolizm: symfonia polska 1944-94, w: Muzyka Polska 1945-95, Kraków 1996

Trościanko Wiktor Przemilczani muzycy w: „Na Antenie. (Wiadomości)”, Monachium Nr 903, 21 VII 1963

Truscott Harold The achievement of Andrzej Panufnik, w: „Tempo”, Nr 163, XII 1987

Truscott HaroldThe symphonies of Andrzej Panufnik, w: „The Musical Times” VII 1989

Tuchowski Andrzej "Sinfonia sacra" Andrzeja Panufnika a wartość muzyki, w: Muzyka źle obecna Warszawa 1989

Walsh Stephen The Music of Andrzej Panufnik, „Tempo” Nr 111, XII 1974

White Jillian By invitation, w: „Independent” 22.09.1990

Władyczka Anna Dorota Powrót Panufnika, w: „Nowe Książki” 1991 Nr 4

Wojczak Anna Panufnik, „Poland One” Nr 7, XII 1984

Zalewski Teodor Pół wieku wśród muzyków 1920-1970. Przyczynki do dziejów polskiej kultury muzycznej, Kraków 1977

Zdz.[iechowski] K[azimierz]. Nowy koncert skrzypcowy Panufnika, w: „Dziennik Polski”, Londyn, 7.08.1972

Zdziechowski Kazimierz Maestria i odwaga. O muzyce Andrzeja Panufnika w: „Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”, Londyn, 1.05.1968

Zielińki Tadeusz A. "Sinfonia di Sfere" Andrzeja Panufnika, w: „Ruch Muzyczny” 1984 Nr 20

Ż[uławski].W[awrzyniec]. "Nokturn’' Panufnika. Nowe dzieło polskiego kompozytora, w: „Ekspress Wieczorny” 9.I 1949