Arbor cosmica (Drzewo kosmiczne), 12 ewokacji na 12 instrumentów smyczkowych (lub orkiestrę smyczkową), 1983, 40'

Arbor cosmica. Andante moderato

Wykonawcy: Sinfonietta Cracovia, Wojciech Michniewski - dyrygent; DUX

Arbor cosmica. Lento, Moderato, Allegro, Vivacissimo

Wykonawcy: Sinfonietta Cracovia, Wojciech Michniewski - dyrygent; DUX

Arbor CosmicaArbor CosmicaArbor CosmicaArbor CosmicaSzkic diagramu do Arbor cosmicaDiagram do Arbor cosmicaDiagram do Arbor cosmicaKomentarz autorski do Arbor cosmica

Arbor cosmica skomponowane zostało na zamówienie nowojorskiej Fundacji Kusewickich. Tytuł dzieła odzwierciedla uwielbienie i przywiązanie kompozytora do drzew, sięgające czasów jego dzieciństwa.

O genezie utworu Panufnik napisał po latach tak:

Arbor cosmica to utwór, który dostarczył mi ogromnej radości i satysfakcji podczas wielu miesięcy, jakie pochłonęło mi jego komponowanie. Powstał z mojego zamiłowania do drzew, datującego się jeszcze z czasów dziecinnych, gdy z moją ukochaną babką wyprawialiśmy się do warszawskiego parku. Po dziś dzień zachwyca mnie i pokrzepia indywidualne piękno każdego drzewa, nieskończona mnogość kształtów i barw. Zawsze rozkoszuję się widokiem tańczących na wietrze gałęzi, wsłuchiwaniem się w śpiewne łkania i westchnienia albo szelestem liści szepczących swoje tajemnice. Piękno, harmonia, siła i ład to wartości estetyczne, które według mnie biorą się z kształtu i życia drzew. (...) Poza doznaniem estetycznym i zmysłową rozkoszą, jaką wywołuje we mnie ich widok, dotyk czy zapach, wydaje mi się, że wyczuwam nastrój i duszę, emanujące jakąś nieodgadnioną siłą.

(...) Żeby przetransponować tego rodzaju myśli i odczucia na muzykę, musiałem najpierw obmyśleć budowę utworu. Choć u podstaw mojej muzyki leżały przyziemne, ludzkie wyobrażenia i korzeniami swymi tkwiła ona w ziemi, wciąż powracałem myślą do symbolicznego obrazu drzewa kosmicznego, które w sztukach plastycznych i literaturze jest często przedstawiane z koroną skierowaną do ziemi i korzeniami ku niebu.

Graficzny obraz wspomnianego drzewa stał się zarazem odzwierciedleniem struktury utworu. Stanowiąca niejako korzenie drzewa trzydźwiękowa komórka c-d-es wyznaczyła język muzyczny wszystkich dwunastu części, nazwanych przez kompozytora ewokacjami. Z komórki tej wyrastają kombinacje drugiej trzydźwiękowej komórki nutowej – e-f-h, przedstawione graficznie w obrazie pnia kosmicznego drzewa. Na bazie komórek i ich permutacji powstał materiał dźwiękowy wszystkich części dzieła, które z kolei obrazują konary Panufnikowskiego drzewa (zob. diagram).

Kolejne ewokacje Arbor cosmica przywołują różne odcienie nastrojów i emocji – od pełnych niepokoju czy wręcz ponurych, poprzez spokojne i liryczne, aż po radosne, skoczne, niemal taneczne. Kompozytor w mistrzowski sposób ukazuje w tym utworze możliwości techniczne i ekspresyjne zespołu instrumentów smyczkowych, wprowadzając m.in. takie zabiegi, jak aleatoryzm rytmiczny (w ewokacji VI), polegający na rezygnacji z kreski taktowej (instrumenty grają senza misura) i zastosowaniu krótkich, niedookreślonych precyzyjnie pauz. Pauzy te, obecne w solowych, figuracyjnych partiach poszczególnych instrumentów, nadają im niespokojnego wyrazu. Pozostałe fragmenty tej części podtrzymują nastrój niepokoju i tajemniczości, głównie poprzez zastosowanie długich, ‘szepczących’ tremol wszystkich instrumentów  

Arbor cosmica jest bez wątpienia jednym z najważniejszych dzieł Andrzeja Panufnika, łączącym znakomitą realizację niezwykle precyzyjnie skonstruowanej formy utworu z głębią i bogactwem zróżnicowanej ekspresji niewielkiego zespołu smyczków. Jest to zarazem jedna z najbardziej obszernych kompozycji w katalogu Panufnika – pełna wersja utworu trwa ok. 40 min, przy czym kompozytor dopuszczał możliwość wykonania tylko sześciu spośród dwunastu ewokacji (I, II, III oraz X, XI i XII), co skraca czas trwania o połowę. Obsada Arbor cosmica to 12 solowych instrumentów smyczkowych – 3 skrzypiec pierwszych, 3 skrzypiec drugich, 3 altówki, 2 wiolonczele i 1 kontrabas; kompozytor dopuszczał też możliwość zaangażowania orkiestry smyczkowej, złożonej z 24, 36, 48 lub 60 muzyków, pod warunkiem zachowania analogicznych proporcji między instrumentami.

Prawykonanie Arbor cosmica miało miejsce 14 listopada 1984 roku w Nowym Jorku, zespół New York Chamber Symphony poprowadził Gerard Schwarz