Song to the Virgin Mary (Pieśń do Marii Panny) na chór sześciogłosowy a capella lub sześć głosów solowych, 1964 (rew. 1969), 13';

- wersja na sekstet smyczkowy, 1987, 13'

Song to the Virgin Mary /fragment/

Wykonawcy: Camerata Silesia, Anna Szostak - dyrygent; 1993 Musicon

Wersja na sekstet smyczkowy

Song to the Virgin Mary Song to the Virgin Mary Song to the Virgin Mary Song to the Virgin Mary (sekstet smyczkowy)Song to the Virgin Mary (sekstet smyczkowy)Song to the Virgin Mary (sekstet smyczkowy)

Song to the Virgin Mary jest pierwszym utworem Andrzeja Panufnika skomponowanym po ślubie z Camillą Jessel i osiedleniu się w podlondyńskim Twickenham. Kompozycję zamówił Lake District Festival dla zespołu wokalnego Geraint Jones Singers.

Jako, że nowy dom Panufników nie nadawał się jeszcze do zamieszkania i młodzi małżonkowie do czasu zakończenia remontu zajmowali mały domek w ogrodzie, kompozytor pracował w pobliskim kościele Najświętszej Marii Panny. Tam też powstała Song to the Virgin Mary - prosta pieśń chóralna o charakterze modlitwy do Marii Panny. Inspiracją do powstania tego utworu stały się wspomnienia kompozytora "o polskich wieśniakach modlących się żarliwie w wiejskim kościółku". Panufnik świadomie nawiązał tu do polskiego średniowiecza, wybierając tekst anonimowego polskiego wiersza łacińskiego pochodzącego z tego czasu, a zaczynającego się słowami: "Tu luna pulchior, tu stellis purior, tu sole clarior, Maria!" ("Tyś piękniejsza od księżyca, czystsza od gwiazd, jaśniejsza od słońca, Mario!"). Również melodyka pieśni stylistycznie nawiązuje do chorału gregoriańskiego, a zarazem do polskiej muzyki ludowej, głównie przez zastosowanie skali pentatonicznej, połączonej ze współbrzmieniami odnoszącymi się do systemu tonalnego (akordy o podwójnym, durowo-molowym obliczu, z tercją małą i wielką jednocześnie).

Budowa formalna utworu świadczy o coraz silniejszym upodobaniu kompozytora do kierowaniu się zasadami symetrii lustrzanej – po raz kolejny mamy tu do czynienia z wyraźną konstrukją  trzyczęściową, o której kompozytor pisze: 

Pierwsza część Pieśni to pokorna modlitwa do Dziewicy, śpiewana pianissimo wyłącznie przez soprany i mezzosoprany. Później kolejne głosy dołączają się, co prowadzi do kulminacji fortissimo. Środkowa część dzieła jest śpiewana na pograniczu parlanda, pianissimo, pozwalając uwydatnić znaczenie rytmu słów, co jest charakterystyczne dla śpiewu zgromadzonych w wiejskim kościółku chłopów. Trzecia część pod względem materiału muzycznego nawiązuje do części pierwszej, ale dynamicznie prowadzi do o wiele mocniejszego fortissimo. Modlitwa staje się coraz bardziej intensywna, jej temperatura narasta aż do końcowej kulminacji na wykrzykiwanym w ekstazie słowie "Maria".

Song to the Virgin Mary zostało wykonane po raz pierwszy 26 kwietnia 1964 roku w Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, śpiewał zespół Geraint Jones Singers pod dyrekcją Gerainta Jonesa.

W 1969 roku kompozytor dokonał rewizji utworu, zmieniając rozdysponowanie głosów – dopiero w tej wersji wprowadził zdecydowany podział na sześć głosów: sopran, mezzosopran, kontralt, tenor, baryton i bas. W pierwotnej wersji utworu materiał muzyczny zanotowany został bowiem według tradycyjnego podziału chóralnego na sopran, alt, tenor i bas - i głosy te były dodatkowo dzielone wewnątrz utworu. Teraz, dzięki wprowadzonym zmianom, kompozytor uzyskał większą przejrzystość faktury w prowadzeniu wszystkich głosów. 

Andrzej Panufnik powrócił do Song to the Virgin Mary raz jeszcze w roku 1987, dokonując opracowania pieśni na sekstet smyczkowy (dwoje skrzypiec, dwie altówki i dwie wiolonczele). W nowej wersji utwór został po raz pierwszy wykonany przez Park Lane String Sextet w Londynie, 21 lutego 1988 roku.