Romans na małą orkiestrę symfoniczną, 1950, 5'

Mała ballada na orkiestrę, 1950, 7'

Pieśń pracy na orkiestrę, 1950, 3'

Serenada warszawska na orkiestrę, 1950, 4'

Marsz na orkiestrę, 1950, 3'

 

Te krótkie kompozycje odnalezione zostały w archiwum Polskiego Radia w Warszawie, przy czym dwie pierwsze zachowały się w nagraniach z roku 1950, pozostałe natomiast na podstawie odnalezionego w Bibliotece Polskiego Radia rękopisu nagrane zostały w 2006 roku. Niestety, niewiele o tych krótkich utworach wiadomo - sam kompozytor nie umieścił ich ani w katalogu swych kompozycji, ani też nie wspominał o nich w autobiografii. 

Wydaje się, że powstać musiały na zamówienie Polskiego Radia jako ilustracje do radiowych audycji. Wszystkie mają bowiem ilustracyjny, wyraźnie pieśniowy charakter - przy czym np. Romans i Małą balladę cechuje nastrojowość i pełen nostalgii liryzm, natomiast Pieśń pracy to diametralnie odmienny, energiczny marsz, będący rodzajem orkiestrowej pieśni masowej, na co zresztą wskazuje tytuł. Charakter marsza podkreśla wyrazisty, ostinatowy akompaniament fortepianu. 

Za użytkowym przeznaczeniem wszystkich kompozycji przemawia ich prosta, zwrotkowa budowa oraz zastosowany język muzyczny - tonalny, znaczony wyraźnie prowadzoną linią melodyczną, dobarwianą orkiestrowym akompaniamentem. 

Z zachowanych informacji wynika, że jedynie Romans został wykonany publicznie, nagrania dokonano bowiem podczas koncertu, który odbył się 22 sierpnia 1950 roku w Filharmonii Warszawskiej, utwór wykonała wówczas Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod dyrekcją Stefana Rachonia.