Thames Pageant (Widowisko na Tamizie), kantata dla młodych muzyków i śpiewaków do sł. Camilli Jessel, 1969, 32'

Thames PageantThames PageantThames PageantThames PageantThames PageantThames PageantThames PageantThames Pageant

W 1969 roku Andrzej Panufnik przyjął zamówienie władz miasta Richmond na skomponowanie utworu o charakterze edukacyjnym, który mógłby zostać wykonany przez połączone zespoły dziecięce okolicznych szkół podstawowych. Kompozytor wpadł na pomysł, aby tematem takiego utworu uczynić przepływającą przez okolicę Tamizę, a o pomoc w napisaniu odpowiednich tekstów zwrócił się do żony. Camilla stworzyła cykl zabawnych wierszyków o charakterze ilustracyjnym, zawierających odniesienia do wydarzeń z historii Anglii. W efekcie powstała kantata Thames Pageant (Widowisko na Tamizie), przeznaczona na dwa chóry chłopięce, dwa flety, dwie trąbki, puzon (albo obój, klarnet lub fagot), perkusję i grupy instrumentów smyczkowych (seniorów i juniorów).

Utwór składa się z następujących części: Julius Caesar, Hymn to St. Frideswide, The Ghosts of London Bridge, Magna Carta, Pope’s Weeping Willows, Laughing Fishes, The Boat Race. Wykorzystując w konstrukcji utworu trzydźwiękową komórkę e-f-h, kompozytor stworzył tym razem – w przeciwieństwie do poprzedzającej go poważnej pod każdym względem Universal Prayer – utwór o lekkim i zabawnym charakterze. Muzyka często ilustruje tekst wierszyków, jak w Laughing Fishes (Śmiejące się ryby), gdzie kompozytor wprowadza w partii chóru imitację śmiechu (na sylabach "ha, ha, ha, ha") oraz The Boat Race (Regaty), która jest rodzajem umuzycznionej relacji ze słynnych regat pomiędzy uniwersytetami w Cambridge i Oxfordzie. W zakończeniu części, gdzie komentator podaje nazwę zwycięzcy regat, kompozytor wprowadza dowolność w zależności od tego, czy sympatie wykonawców są po stronie Cambridge czy Oxfordu.

Thames Pageant, wykonane po raz pierwszy 7 lutego 1970 roku w Twickenham pod dyr. Erica Griffithsa, pozostaje przykładem popularnej w Anglii twórczości przeznaczonej dla dzieci, ale łączącej w sobie walory czysto edukacyjne z artystycznymi. 

Camilla Panufnik o pisaniu tekstów do Thames Pageant i Winter Solstice