Sekstet smyczkowy "Trains of Thought" (Ciągi myśli, Pociąg myśli), 1987, 12'

Sekstet smyczkowy "Trains of Thought" 

Sekstet smyczkowySekstet smyczkowySekstet smyczkowy

Sekstet smyczkowy "Trains of Thought" został napisany na zamówienie Park Lane Group, a inspiracją do jego powstania stały się wspomnienia Panufnika z podróży koleją. 

Charakter dzieła odzwierciedlać ma jednostajny stukot wagonów pociągu, stąd w całym Sekstecie kompozytor utrzymuje nieprzerwane staccato niemal wszystkich instrumentów, przy zachowaniu tego samego tempa i pulsacji rytmicznej. Sprawia to wrażenie pewnej monotonii, którą rekompensuje zróżnicowanie odcieni ekspresyjnych utworu. Panufnik wykorzystuje dźwięki suche i szorstkie (molto secco, sul ponticello), brzmienia łagodne, śpiewne i pełne słodyczy (dolce, cantabile, dolcissimo), jak również żartobliwe i energiczne (scherzando, energico, intenso). W finale kompozycji dźwięki powoli zanikają, milknąc w oddali na wzór oddalającego się pociągu. Onomatopeiczne ostinato rytmiczne wykorzystuje w swej budowie komórkę dźwiękową e-f-h, nieustannie przeprowadzaną w różnych głosach i obecną zarówno w warstwie harmonicznej, jak i melodycznej dzieła.

Prawykonanie sekstetu miało miejsce 21 lutego 1988 roku w Londynie, wykonawcą był Park Lane String Sextet.