Fanfare for Europe (Fanfara dla Europy) dla młodych wykonawców, 1972, 1'

Fanfare for EuropeFanfare for EuropeFanfare for EuropeFanfare for Europe

W 1972 roku Panufnik napisał zaledwie jednominutową Fanfare for Europe przeznaczoną dla młodych wykonawców. Utwór ten, napisany z okazji powołania do życia Europejskiej Wspólnoty Ekonomicznej (European Economic Community) opiera się na dźwiękach EEC – od inicjałów organizacji. Został zamówiony przez władze miasta Richmond (podobnie jak kantata Thames Pageant) i wykonany w marcu 1973 roku w Londynie, kompozytor nie włączył go jednak do katalogu swych dzieł, traktując zapewne jako okazjonalny drobiazg, który do dziś pozostaje w rękopisie.