Wariacje symfoniczne na orkiestrę (1936) [utwór zaginiony]
 
Obrazek symfoniczny na orkiestrę (1936) [utwór zaginiony]
 
Mała uwertura na orkiestrę (1936) [utwór zaginiony]
 
Uwertura tragiczna na orkiestrę (1942)
Obsada: 3(III=picc).0.2.bcl.2.dbn-4.3.3.1-perc(3):cyms/tam-t/BD/SD-smyczki
Dedykacja: pamięci Mirosława Panufnika (brata kompozytora)
Prawykonanie: 19.03.1944, Warszawa; koncert charytatywny Rady Głównej Opiekuńczej w sali Konserwatorium Warszawskiego, dyr. Andrzej Panufnik
 
Marsz jaworzyński na mały zespół orkiestrowy (1945-46)
Obsada: 1(1).1.0-2.1.0.0-perc-smyczki-pf
Zamówienie: Wydawnictwo "Czytelnik"
Prawykonanie: brak danych
 
Divertimento na orkiestrę smyczkową według Triów Feliksa Janiewicza (1947)
Obsada: smyczki
Prawykonanie: 9.12.1947, Kraków (brak szczegółowych danych)
 
Nokturn na orkiestrę (1947)
Obsada: 3(III=picc).2.2.bcl.2.dbn-4.3.3.1-timp.perc(4):SD/TD/cyms/tgl(sm)/BD/tam-t-pft-smyczki 
Prawykonanie: 26.04.1948, Paryż; Orkiestra Symfoniczna Radia Francuskiego, dyr. Andrzej Panufnik
 
Kołysanka na 29 instrumentów smyczkowych i dwie harfy (1947)
Obsada: 2 harfy (lub 1)-smyczki (6.6.6.6.5)
Prawykonanie: 9.11.1948, Kraków; Orkiestra Kameralna Filharmonii Krakowskiej, dyr. Andrzej Panufnik
 
Suita staropolska na orkiestrę smyczkową (1950)
Obsada: tpt-timp-harp-hpd(ad lib)-smyczki (15.0.12.8.6)
Prawykonanie: 1951, Warszawa (brak szczegółowych danych)
 
Uwertura bohaterska na orkiestrę (1952)
Obsada: picc.2.2.2.bcl.2.dbn-4(6).3.3.1-perc(4):glsp/SD/TD/BD/tam-t/cyms-smyczki
Prawykonanie: 16.05.1952, Warszawa; Orkiestra Filharmonii Warszawskiej, dyr. Witold Rowicki
 
Rhapsody (Rapsodia) na orkiestrę (1956)
Obsada: picc.2.2.corA.2.bcl.2.dbn-4.2.1.1-timp.perc:tgl.picc/BD/SD-pft-smyczki
Zamówienie: Radio BBC z okazji 10. rocznicy istnienia Programu 3
Prawykonanie: 11.01.1957, Londyn; BBC Symphony Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik
 
Polonia, suita orkiestrowa (1959)  
Obsada: 2(II=picc).2.2.2-4.2.3.0-perc(2):BD/SD/TD-smyczki
Zamówienie: Radio BBC
Prawykonanie: 21.08.1959, Londyn; BBC Symphony Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik
 
Landscape (Pejzaż), interludium na orkiestrę smyczkową (1962) 
Obsada: smyczki
Dedykacja: żonie
Prawykonanie: 13.11.1965, Twickenham; English Chamber Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik
 
Autumn Music (Muzyka jesieni) na orkiestrę kameralną bez skrzypiec (1962)
Obsada: 3fl.3cl-perc(2):glsp/tgl/BD/SD/TD-harp-cel-pft-smyczki (0.0.6.6.4 lub 0.0.3.3.2)
Dedykacja: pamięci Winsome Ward
Prawykonanie: 16.01.1968, Paryż; L’Orchestre Philharmonique de l’ORTF, dyr. Serge Fournieur
 
Jagiellonian Triptych (Tryptyk jagielloński) na orkiestrę smyczkową (1966)
Obsada: smyczki
Prawykonanie: 24.09.1966, Londyn; English Chamber Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik 
 
Katyń Epitaph (Epitafium katyńskie) na orkiestrę (1967)
Obsada: 3(III=picc).2(II=corA).2.2.dbn-0.0.0.1-timp-smyczki (min. 4db)
Dedykacja: pamięci 15 000 bezbronnych polskich jeńców wojennych zamordowanych w Rosji
Prawykonanie: 17.11.1968, Nowy Jork; American Symphony Orchestra, dyr. Leopold Stokowski
 
Concerto festivo na orkiestrę (1979)
Obsada: 3(III=picc).2.corA.2.bcl.2.dbn-4.3.3.1-timp.perc(2/3):glsp/xyl/t.bells/4 membranofony o nieokreślonej wysokości dźwięku i różnych rozmiarach-smyczki(14.12.10.8.6.min)
Zamówienie: London Symphony Orchestra
Dedykacja: żonie
Prawykonanie: 17.06.1979, Londyn; London Symphony Orchestra (bez dyrygenta)
 
Pean na zespół instrumentów dętych blaszanych (lub 11 instrumentów dętych blaszanych) (1980)
Obsada: 6hn.6tpt.6trbn-organy (ad lib)-opcjonalnie trąbki fanfarowe 
Dedykacja: Jej Wysokości Królowej Elżbiecie Matce z okazji 80. urodzin
Prawykonanie: 16.11.1980, Londyn; Royal Military School of Music
 
A Procession for Peace na orkiestrę (1982-83) 
Obsada: 3(III=picc).2.corA.2.bcl.2.dbn-4.3.3.1-timp.perc(2):SD/TD/BD-smyczki
Zamówienie: Greater London Council
Dedykacja: ludziom miłującym pokój, wszystkich ras, religii, poglądów politycznych i filozoficznych
Prawykonanie: 16.07.1983, Londyn; Royal Philharmonic Orchestra, dyr. Andrzej Panufnik
 
Arbor cosmica, 12 ewokacji na 12 instrumentów smyczkowych (lub orkiestrę smyczkową) (1983)
Obsada: smyczki (6.3.2.1)
Zamówienie: Fundacja Kusewickiego
Dedykacja: pamięci Sergiusza i Natalii Kusewickich
Prawykonanie: 14.11.1984, Nowy Jork; New York Music Today Ensemble, dyr. Gerard Schwarz
 
Harmony, poemat na orkiestrę kameralną (1989)
Obsada: 2.2.2.2-0.0.0.0-8.6.4.4.0 smyczki (dopuszczalne maximum 12.10.8.6.0 lub minimum 6.5.4.3.0)
Zamówienie: Dział Sztuk Performatywnych centrum kulturalnego 92nd Street Y w Nowym Jorku, z okazji 75. urodzin kompozytora
Dedykacja: żonie z okazji 25. rocznicy ślubu
Prawykonanie: 15.12.1989, Nowy Jork; New York Chamber Symphony, dyr. Andrzej Panufnik