O początkach znajomości

 

O trudnych pierwszych latach życia kompozytora w Wielkiej Brytanii

 

O okolicznościach powstania Sinfonii sacra w kontekście coraz bliższych relacji z kompozytorem  

 

O Uwerturze tragicznej

 

O muzyce awangardowej w Wielkiej Brytanii

 

O sytuacji kompozytora przed wyjazdem z Polski

 

O tym, dlaczego kompozytor zdecydował się na przyjazd do Polski w 1990 roku

 

O wizycie w Warszawie w 1990 roku

 

O codziennych zwyczajach kompozytora

 

Czy Andrzej Panunik był towarzyski?

 

Zdolności muzyczne dzieci Panufników

 

Okoliczności otrzymania brytyjskiego szlachectwa

 

O pisaniu tekstów do Thames Pageant i Winter Solstice

 

O słowach w Universal Prayer

 

O fascynacji architekturą i geometrią

 

O zainteresowaniach pozamuzycznych kompozytora